SAMEN MAKEN WE ER WAT MOOIS VAN!

Marcel Fiere,  heeft 16 jaar gewerkt in de jeugdzorg.  Met deze ervaring wil hij graag een plek bieden aan jongeren en volwassenen die door omstandigheden tijdelijk zijn vastgelopen in het reguliere werk- of schoolsysteem. Sleutelwoorden hierbij zijn: regelmaat bieden/krijgen, talenten en activiteiten ontplooien en (het opnieuw) bekend raken met het arbeidsproces. Fysieke arbeid, creëren uit hout, klantencontact en waardering kunnen leiden tot meer zelfvertrouwen en focus.

Geïnteresseerde (jeugdzorg)instellingen kunnen contact opnemen voor een oriënterend gesprek en een bezichtiging van de locatie.

Jeugdzorg

Dagbesteding/arbeidsintegratie

Ook voor Wajong of oudere werknemers (ambachtslieden!) die al geruime tijd zonder werk zitten kan Houtgoed Fiere een leer- of werkplek bieden om zodoende meer regelmaat te bieden en in het arbeidsproces te komen/blijven.

Marcel Fiere

Stage

Op zoek naar een stageplaats? Houtgoed Fiere is een geaccrediteerd stage-bedrijf.

stage

HEB JE EEN VRAAG?

Informatie opvragen

In overleg is er veel mogelijk. Neem vrijblijvend contact op.

Contact